Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Zdarzenia drogowe 2012

Skala 1:1000, podział według obszarów (po kliknieciu otwierają się mapy zdarzeń drogowych).

Ze względu na duży rozmiar plików pdf, w niektórych przeglądarkach może wystąpić problem z wyświetlaniem map. Prosimy wówczas pobrać plik i obejrzeć go lokalnie.

Zobacz legendę