Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Zdarzenia drogowe

Aby skutecznie działać w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu prowadzi ewidencję danych wypadkach i kolizjach drogowychnaniesionych na mapie numerycznej miasta. Podstawowym źródłem danych jest dokumentacja sporządzona przez Policję. Informacje te obejmują opis każdego zdarzenia, w tym: miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, okoliczności, charakterystykę uczestników, przyczyny itd. Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu, poza gromadzeniem danych o zdarzeniach, umożliwia ich analizę w celu określenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Właśnie na tej podstawie sporządzane są raporty o stanie brd.

Źródło:Raport o stanie brd w Toruniu 2016

Mapy zdarzeń drogowych na sieci dróg w Toruniu w poszczególnych latach:

2018 – zobacz mapę

2017 – zobacz mapę

2016 – zobacz mapę

2015 – zobacz mapę

2014 – zobacz mapę

2013 – zobacz mapę

2012 – zobacz mapę

2011 – zobacz mapę

2010 – zobacz mapę

2009 – zobacz mapę