Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Organizacja ruchu drogowego w Toruniu 2016

Jednym z zadań Informatycznego systemu zarządzania siecią dróg w Toruniu jest wspomaganie zarządzania środkami organizacji ruchu, w tym pionowymi i poziomymi znakami drogowymi. System, poprzez katalogi oznakowania drogowego i narzędzia wspomagające tworzenie obiektów mapy, umożliwił budowę numerycznej operacyjnej mapy oznakowania sieci dróg w mieście. Poszczególne elementy mapy są opisywane w bazie danych.

Mapy istniejącego oznakowania na sieci dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

Skala 1:1000, podział według obszarów (po kliknieciu otwierają się mapy z organizacją ruchu drogowego).