Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Organizacja ruchu drogowego w Toruniu

Jednym z zadań Informatycznego systemu zarządzania siecią dróg w Toruniu jest wspomaganie zarządzania środkami organizacji ruchu, w tym pionowymi i poziomymi znakami drogowymi. System, poprzez katalogi oznakowania drogowego i narzędzia wspomagające tworzenie obiektów mapy, umożliwił budowę numerycznej operacyjnej mapy oznakowania sieci dróg w mieście. Poszczególne elementy mapy są opisywane w bazie danych.

2016 – zobacz mapę

2017 – zobacz mapę

2018 – zobacz mapę