Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

W wyniku analizy, zostały zidentyfikowane elementy sieci drogowej miasta o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli tzw. „czarne punkty”. Przy ich wyborze posłużono się odpowiednim wskaźnikiem, który uwzględnia różne charakterystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: bezwzględną liczbę zdarzeń drogowych, liczbę zdarzeń drogowych z pieszymi, liczbę zdarzeń drogowych z rowerzystami, ciężkość zdarzeń drogowych.

Lista najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej miasta

Lp. Opis elementu

Rodzaj elementu

Wartość wskaźnika

Wj

Wypadków

(2014-2016)

Zdarzeń ogółem

(2014-2016)

1 Plac Niepodłegłości skrzyżowanie 8.1 8 152
2 Plac Daszyńskiego skrzyżowanie 7.5 8 103
3 Szosa Lubicka - Przy Skarpie skrzyżowanie 7.32 5 80
4 Aleja Św. Jana Pawła II - Chopina skrzyżowanie 6.29 8 44
5 Kościuszki (Stefana Batorego - Wojska Polskiego) punkt na odcinku 5.89 5 9
6 Aleja Solidarności - Wały gen. Sikorskiego - Chełmińska skrzyżowanie 5.5 8 19
7 Szosa Lubicka (Targowa - Plac Daszyńskiego) punkt na odcinku 5.34 3 6
8 Warszawska (Wola Zamkowa - Plac 18-go Stycznia) punkt na odcinku 5.02 4 7
9 Polna - Szosa Chełmińska skrzyżowanie 4.36 6 40
10 Plac Pokoju Toruńskiego skrzyżowanie 4.24 8 123
11 Szosa Chełmińska - Jelenia skrzyżowanie 3.94 7 12

Klikając na daną nazwę elementu, przejdziesz do szczegółowej charakterystyki najbardziej niebezpiecznych miejsc.