Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Wypadki z udziałem rowerzystów

W roku 2016 zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów koncentrowały się głównie na skrzyżowaniach (59,5%) i odcinkach międzywęzłowych (38,2%). Pozostała część (2,3%) wystąpiła na parkingach i przy obiektach.

Analizy wykazały, że na sieci drogowej miasta Torunia występuje jedno miejsce, które należy uznać za niebezpieczne dla rowerzystów: odcinek ul. Szosa Lubicka pomiędzy ul. Studzienną i ul. Gołębią (wskaźnik WOR wyniósł tam 1.67).