Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Wypadki z udziałem pieszych

Wypadki z udziałem pieszych stanowią 42,9% wszystkich wypadków drogowych w Toruniu w roku 2016. Koncentrowały się głównie na skrzyżowaniach (57,9%), następnie na odcinkach międzywęzłowych (37,2%) oraz na parkingach i przy obiektach (4,9%).

Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 rok wykazały, że na sieci drogowej Torunia nie występują żadne miejsca niebezpieczne pod względem bezpieczeństwa pieszych.