Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Rodzaje zdarzeń drogowych

W Toruniu w 2016 roku aż 88,85 % wypadków stanowiły najechania na pieszego lub rowerzystę, w drugiej kolejności były to zderzenia boczne – 6,97 %. Wśród rodzajów kolizji największa cześć to zderzenia boczne – 39,72 %, następnie zderzenia tylne – 35,64 % oraz najechania na stojący pojazd lub przeszkodę – 23,03%.

Zarówno wypadki, jak i kolizje drogowe w Toruniu w 2016 roku najczęściej występowały na skrzyżowaniach, następnie na odcinkach międzywęzłowych oraz na parkingach i innych obiektach.