Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

„Czarne punkty” w Toruniu

W wyniku analizy, zostały zidentyfikowane elementy sieci drogowej miasta o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli tzw. „czarne punkty”. Przy ich wyborze posłużono się odpowiednim wskaźnikiem, który uwzględnia różne charakterystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: bezwzględną liczbę zdarzeń drogowych, liczbę zdarzeń drogowych z pieszymi, liczbę zdarzeń drogowych z rowerzystami, ciężkość zdarzeń drogowych.

Lista najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej miasta

Lp. Opis elementu Rodzaj elementu Wartość wskaźnika
Wj
Wypadków
(2014-2016)
Zdarzeń ogółem
(2014-2016)
1 Plac Niepodłegłości skrzyżowanie 8.1 8 152
2 Plac Daszyńskiego skrzyżowanie 7.5 8 103
3 Szosa Lubicka – Przy Skarpie skrzyżowanie 7.32 5 80
4 Aleja Św. Jana Pawła II – Chopina skrzyżowanie 6.29 8 44
5 Kościuszki (Stefana Batorego – Wojska Polskiego) punkt na odcinku 5.89 5 9
6 Aleja Solidarności – Wały gen. Sikorskiego – Chełmińska skrzyżowanie 5.5 8 19
7 Szosa Lubicka (Targowa – Plac Daszyńskiego) punkt na odcinku 5.34 3 6
8 Warszawska (Wola Zamkowa – Plac 18-go Stycznia) punkt na odcinku 5.02 4 7
9 Polna – Szosa Chełmińska skrzyżowanie 4.36 6 40
10 Plac Pokoju Toruńskiego skrzyżowanie 4.24 8 123
11 Szosa Chełmińska – Jelenia skrzyżowanie 3.94 7 12

Klikając na daną nazwę elementu, przejdziesz do szczegółowej charakterystyki najbardziej niebezpiecznych miejsc.