Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest problemem złożonym. Wpływ na zdarzenia drogowe ma bowiem wiele czynników. Przyczyną mogą być błędy człowieka, ale też niesprawność pojazdów oraz wady środowiska drogi. Każde niebezpieczne miejsce na sieci drogowej miasta charakteryzuje się indywidualnymi cechami i wymaga indywidualnego podejścia. Ciągła ocena efektywności działań pozwala na wybór metod i urządzeń, które przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wybrane wyniki analiz z Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Toruniu za rok 2016, opracowanego przez zespół naukowców z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy przedstawione są poniżej.

RODZAJE ZDARZEŃ DROGOWYCH

PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH

WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH

WYPADKI Z UDZIAŁEM ROWERZYSTÓW

CZARNE PUNKTY W TORUNIU

OPRACOWANIA