Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

O PROJEKCIE

Dynamiczny wzrost inwestycji w infrastrukturę drogową stwarza realną szansę na poprawę dostępności infrastruktury oraz zwiększenie jej trwałości, co przekłada się także na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wymaga to jednak efektywnego zarządzania zarówno na poziomie realizacji projektu, jak i na płaszczyźnie utrzymania infrastruktury.

Przedmiotem projektu Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu jest rozbudowa i aktualizacja funkcjonującego w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu informatycznego systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR), opartego na technologii GIS (Geographical Information System). System umożliwił nam stworzenie graficzno – opisowej bazy danych o sieci drogowej oraz pozwala na analizę tych danych. W praktyce ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie bieżącego utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, a także decyzji związanych z nadzorem nad ruchem drogowym czy optymalizacją przepływu ruchu na sieci.

Jednym z podstawowych i jednocześnie najważniejszych elementów wdrożonego systemu jest podsystem Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgromadzone w nim dane oraz możliwości analiz tych danych pozwalają na sporządzanie raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raporty te pomagają w decyzjach mających na celu redukcję miejsc niebezpiecznych na sieci oraz zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, dzięki realizacji projektu Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu, ma możliwość udostępnienia informacji o infrastrukturze drogowej, a także o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Toruniu. Na naszej stronie znajdują się zarówno mapy tematyczne (m.in. mapy oznakowania oraz mapy zdarzeń drogowych), jak i opracowane w ostatnich latach raporty o stanie brd w naszym mieście.

Prezentowane w naszym serwisie materiały mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument urzędowy. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.